विष्णु सापकाेटा

सापकाेटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।