नारायण ढकाल

तत्कालीन माले र एमालेमा बर्षौँ राजनीति गरेका ढकाल हाल राजनीति छोडेर लेखनमा मात्र सक्रिय हुनुहुन्छ ।