दिप्ती गुरुङ

गुरुङ नागरिकताबाट प्रभावितहरुको सञ्जालकी संयोजक हुनुहुन्छ ।